class="class-name post-366 page type-page status-publish hentry"
Radi zodpovieme všetky otázky
Kontaktujte nás

Mentoring

Niekedy aby sme uspeli v práci alebo súkromí, alebo sa v niečom zdokonalili, je potrebné spoľahnúť sa aj na pomoc iných ľudí. Business ľudia majú veľké množstvo príležitostí na budovanie vzťahov a kontaktov, ktoré im umožnia posunúť sa ďalej.

Jedným z takýchto vzťahov je aj mentoring.

 

Mentor je niekto, kto ponúka svoje znalosti, skúsenosti, múdrosti a rady tým, ktorí majú v danej oblasti menej skúseností.

Mentoring má holistickejší prístup ako koučing. Rozdiel spočíva hlavne v tom, že kouči sú väčšinou odborne kvalifikovaní a certifikovaní na špeciálne časti koučovania.

Ak teda máte pocit, že by ste sa chceli zlepšiť v práci či v profesijnom živote, ale aj v súkromí, nájdite si mentora. Môže to byť váš kolega, šéf, známy alebo jednoducho niekto, koho obdivujete a myslíte si, že by vám dokázal pomôcť.

Ak si takého mentora nájdete, stávate sa takzvaným mentee.

 

Množstvo firiem má zavedené programy, ako vlastne mentoring robiť a čo všetko sa očakáva aj od menteeho.

Ak chcete, aby vás niekto mentoroval, základom je vždy si vopred pripraviť tému aj jednotlivé body, ktoré by ste chceli s mentorom prebrať, a dať mu o tom vopred vedieť. Veľa mentees robí chybu v očakávaniach, aby ich mentor jednoducho viedol. Dôležité je však svoje očakávania komunikovať.

 

Ďalším bodom je pravidelnosť a preukázanie vzájomného rešpektu. Ak viackrát po sebe zrušíte svoje mentoringové aktivity, stráca sa momentum a potom to nebude fungovať.

 

V IT segmente je skvelé najmä pre juniorov, ale aj špecialistov, aby oslovovali skúsenejších kolegov/kolegyne, ktorí ich veľakrát dokážu previesť cez náročnejšie úskalia začiatkov.

 

Nezúfajte však, mentormi sa môžu stať aj juniori a mladí ľudia.

 

Firmy do mentoringu aktívne zapájajú aj juniorov, aby si mentorovanie vyskúšali na svojich seniorných kolegoch.

Je síce pravda, že senior manažment sa často obáva odhalenia svojich slabín, nedostatkov a nevedomostí, ale ak sa prekonajú, získajú úžasné puto medzi mladšími a zároveň si budujú vzájomnú dôveru. O rôznych úskaliach by sa samozrejme dalo debatovať donekonečna, ale o tom by sme mohli pokojne napísať samostatný článok.

 

Z praxe vieme, že napr. veľké spoločnosti využívajú takýto reverzný monitoring. Nielen preto, aby manažment pochopil, ako fungujú nové technológie, sociálne siete, ako využívať moderné nástroje, ale aj čo mladá generácia chce, ako premýšľa, ako žije. Firmám to dáva obrovské know-how, vďaka ktorému dokážu lepšie nastaviť svoje firemné stratégie. Mladí ľudia majú zasa možnosť vyjadriť sa, dostávajú priestor na svoje názory, pomáhajú tak prispievať k zlepšovaniu fungovania firiem a zapájajú sa do formovania stratégií. Toto všetko vytvára kvalitné prostredie pre rast zamestnancov, čo vedie k ich nižšej fluktuácii.

 

Z mentorského vzťahu vždy získavajú veľké výhody obe strany.

Pre mentora to predstavuje trénovanie si rôznych zručností, hlavne soft skills, a mentee získava zasa rady a pohľad niekoho skúsenejšieho. Takto sa medzi kolegami budujú efektívne vzťahy a firmy tým získavajú kvalitné prostredie, v ktorom vzniká určitá časť kultúry, ktorá prispieva k motivácii a spokojnosti zamestnancov, aby nemuseli tak často meniť prácu.

 

Množstvo firiem má zavedený mentoring, avšak veľa menších firiem ho často podceňuje. Či už ste malé alebo veľká firma, či už pracujete ako junior, medior alebo senior, poobzerajte sa okolo seba a pokúste sa pozhovárať o výhodách mentoringu a spýtať sa firiem, kde tento systém funguje, ako na to.